Hlavní stránka Produkty Požární ochrana Ucpávky, těsnění, nátěry
Protipožární ucpávky, těsnění, nátěry PDF Tisk Email

Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky slouží jako preventivní požární ochrana, jejichž úkolem je zabránění šíření ohně a tím získání času pro možný únik osob z ohroženého prostoru, záchranu majetku a tím snížení škod způsobených požárem na minimální míru. Nejslabším článkem na stavbě, při vypuknutí požáru, jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektronických kabelových svazků a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce budov. Je tedy nutno dbát na dobrou, především projektovou připravenost staveb a poté na správné navržení a provedení použitého systému utěsnění. Protipožární ucpávky se skládají ze speciálních materiálů, zabraňujících šíření požáru a zvyšujících požární odolnost ve výše uvedených případech, ochraňujících ocelové a další nosné konstrukce, požární uzávěry a impregnační protipožární látky. Firma AVAPS s.r.o. používá materiály renomovaných firem SVT a DUNAMENTI, které dbají na vysokou kvalitu stávajících a vývoj nových systémů včetně jejich zkoušení a certifikace v akreditovaných zkušebnách, distribuci těchto materiálů a poradenskou činnost.

Kombinovaná ucpávka

Utěsnění prostupu kovového, plastového potrubí a vedení vzduchotechniky vytvořením protipožární ucpávky.
Řešení tohoto utěsnění je obdobné jako řešení těsnění elektrických kabelů a lávek. Liší se pouze v přesazích nátěrů protipožární barvy na prostupujících konstrukcích a nutností doplnit systém u těsnění plastových trubek o protipožární manžety, laminát nebo zpěňující tmel.

Manžety na plastová potrubí

Přerušení plastového vedení protipožární manžetou.
Velkým nebezpečím pro stavby jsou rozvody vody a kanalizace,. Nejpoužívanějšími materiály pro tyto rozvody jsou plastické hmoty. Tyto velmi špatně odolávají teplotám při hoření, většinou jsou hořlavé a tedy šířící požár. Po jejich odhoření vznikají otvory s optimálními parametry pro průnik ohně požární konstrukcí stěny a především stropu (komínový efekt). Jednoduchým a přesto velmi účinným opatřením je aplikace protipožární manžety, která v krátké době po vzniku požáru napění pod tlakem a tak plastovou trubku doslova přestřihne. Otvor přitom vyplní zpěněným materiálem – grafitem. Uzavřený prostup má požární odolnost až 180 minut.

Nátěry kabelů a kabelových svazků

Protipožární nátěr kabelů a kabelových svazků.
Příslušná vrstva zpěňujícího nátěru, nanesená na jednotlivé kabely nebo kabelové svazky, zabraňuje šíření požáru po těchto instalacích. Uplatní se především u kabelových tras, ochraně kabeláže v chráněných únikových cestách, v kabelových kanálech a podobně. Nátěr je neutrální vůči kabelové izolaci a má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Vyniká velmi dobrou přilnavostí k podkladu. Nátěr je možno aplikovat jak stříkáním, tak ručně štětcem nebo válečkem.

 

Ochrana ocelový konstrukcí

Protipožární ochrana ocelové konstrukce nástřikem – materiálem na bázi minerální vaty.
Nosnost každé zabudované ocelové konstrukce určuje, do jaké míry je možno tuto konstrukci zatížit nad stanovenou nosnost. V případech, kdy není možno použít protipožární desky pro jejich vysokou hmotnost, doporučujeme použít náš bezazbestový protipožární nástřik. Také na povrchu velmi složitých ocelových konstrukcí je možné vytvořit rovnoměrný a dobře přilnavý nástřik, který zabezpečí 30 až 240 minutovou požární odolnost.

Protipožární pěna

Protipožární utěsnění stavebních spár a prostupů elektrických kabelů, kabelových svazků a kovových trubek pomocí protipožární PU pěny.
Systém je vhodný k utěsnění méně přístupných prostupů stropů a stěn, v případě nutnosti rychlé a doplňkové aplikace. Protipožární PU pěna při reakci s vodou expanduje až 30x, a vyplní neprodyšně prostor a prostup mezi instalacemi. Po zatvrdnutí se přebytečná pěna ořízne zároveň s konstrukcí.

Těsnění dilatačních spár

Protipožární utěsnění dilatačních spár.
Vložením dodávaného připraveného prvku, složeného z jedné nebo dvou vrstev průmyslového molitanu a dvou až tří vrstev protipožárního laminátu, utěsníme velmi rychle spáry mezi stěnou a stropem, ve stropě nebo ve stěně. Systém je velmi flexibilní a umožňuje vzájemný pohyb těsněných konstrukcí se zachováním jejich celistvosti.

Těsnění menších prostupů

Těsnění menších prostupů zpěnitelným tmelem.
Protipožární zpěňující tmel se používá v kombinaci s minerální vatou. Prostup vyplníme v prvním kroku vatou jako ztraceným bedněním a poté prostup utěsníme zpěňujícím tmelem. Účinkem tepla tmel několikanásobně zvětší svůj objem a vytvoří pevnou vrstvu, která zabrání šíření ohně na druhou stranu požárně dělící konstrukce. Systém je vhodný na utěsnění malých prostupů instalací a těsnění stavebních spár.

 

Utěsění prostupu elektrických kabelů a kabelových lávek

Měkkou protipožární ucpávkou se vytvoří utěsnění prostupu v požárně dělící konstrukci stropu nebo stěny. Je tvořena tvrdou minerální vatou a následným nanesením příslušné vrstvy zpěňujícího protipožárního tmelu a barvy. Aplikace systému nevyžaduje strojní vybavení, proto je tento způsob jedním ze základních systémů při zhotovování utěsnění velkého počtu prostupů malých i velkých rozměrů, s různými druhy prostupujících instalací. Povrch ucpávky je velmi pružný a umožňuje snadné doplňování příkladně nových kabelů., resp. opravu ucpávky při jejím narušení.

Utěsnění prostupu za použití změnitelného protipožárního tmelu s obsahem grafitu

Ucpávka se skládá z minerální vaty a speciálního tmelu, který při požáru několikráte zvětší svůj objem. K tomu vytvoří na prostupující instalace takový tlak, který rozdrtí i silnostěnnou plastovou trubku, vyplní prostory mezi kabely a uzavře plamenům cestu do dalších prostor. Tento způsob ucpávky je vhodný k utěsnění jednotlivých kabelů a kabelových svazků, plastových trubek do průměru 50mm, plastových elektro-průchodek (tzv. husích krků) a stavebních spár.

 

Zabudovatelné manžety pro plastové trubky

Protipožární utěsnění prostupu plastového potrubí – zabudovatelné pásky – wrepy

Stejně jako u ošetření protipožární manžetou brání toto systémové šíření požáru způsobem tlakového přerušení potrubí a vyplnění vzniklého otvoru zpěněným grafitem jako zátkou. Rozdíl mezi oběma řešeními je pouze v použitém materiálu – samostatný protipožární laminát, a ve způsobu jeho aplikace.

 

 

Kontakt

AVAPS, s. r. o
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika

tel.: 284 688 545
fax: 266 311 828

HOT LINE:
+420 777 911 780
+420 607 703 098

OBCHOD:

+420 777 911 778
+420 777 911 779

servis@avaps.cz


IČ: 25650939
DIČ: CZ25650939

Bankovní spojení:
 GE Money Logo GE

Čísla účtů:
CZK 196002779/0600
EUR 196839448/0600

Spolupráce

Noano.cz 
-
-
Logo PKPO