HOTLINE +420 777 911 780
OBCHOD obchod@avaps.cz
SERVIS servis@avaps.cz
Úvod O nás Dotační tituly

Dotační tituly

loga-EU-a-MPO-768x143up_logo_zakladni_rgb-300x225


1. OP PIK - Potenciál

Společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Vývojové centrum AVAPS“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000283. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je vybudovat nové vývojové centrum firmy AVAPS, jehož součástí je zázemí pro konstrukci a vývoj, ale zejména zázemí pro indikativní zkoušky požární odolnosti dle různých norem. V rámci projektu bude vystavěna nová budova centra včetně kompletního zázemí  a technologického vybavení. Výsledkem projektu bude celkové zvýšení dynamiky vývoje firmy a tím i posílení na trhu.


2. OP PIK - InovAce

Společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Nové produkty ve výrobě AVAPS“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000361. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je realizovat změny ve výrobě, které umožní výrobu inovovaného textilního roletového požárního uzávěru FIBREROLL a celkově výrobu zefektivní. V rámci projektu budou pořízeny a instalovány nové technologie do výroby. Výsledkem projektu bude umožnění výroby inovovaného uzávěru, zvýšení konkurenceschopnosti, celkové zvýšení kvality výroby, snížení rizik z garancí produkce.


 3) OP PIK APLIKACE

Vývoj prvního textilního roletového požárního uzávěru v kategorii EI

Naše společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Vývoj prvního textilního roletového požárního uzávěru v kategorii EI“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0000995, který byl zahájen v červenci 2015 a jeho realizace je plánována až do června 2018. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Projekt je zaměřen na výrazné posílení konkurenceschopnosti společnosti na trhu, a to především prostřednictvím vyvinutí vlastního textilního roletového požárního uzávěru v kategorii EI (tj. bránící požáru), jehož parametry budou minimálně srovnatelné s produkty předních výrobců. Tím naše firma získá nový produkt s parametry, kterým doposud nedisponuje a může se stát jedním z mála výrobců, kteří jsou schopni dodávat textilní roletový požární uzávěr v kategorii EI, a to s atestem na všechny požadované parametry.


4) Zapojení do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

 

Program Zaměstnanost


5) Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby

Na základě žádosti o podporu ze dne 9. 8. 2016 v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Inovační vouchery a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento stanovený účel:

Trvání projektu 15. 8. 2016 – 30. 9. 2016
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Název projektu Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007317
Název programu podpory Inovační vouchery
Prioritní osa operačního programu PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Specifický cíl operačního programu SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“
Místo realizace projektu U Obalovny 488, 250 67 Klecany
Název příjemce AVAPS s.r.o.
Sídlo příjemce U Obalovny 488, 250 67 Klecany
25650939

Anotace projektu:

Obsahem projektu je inovace výroby, kdy bude prováděna optimalizace uspořádání pracovišť a inovace pracovních postupů. V projektu budou využity nástroje digitálního podniku a štíhlé výroby. Cílem je zvýšit efektivitu výroby, navýšit objem produkce a snížit náklady na realizaci zakázek. Předpokládá se zefektivnění pracovních postupů, redukce činností nepřidávající hodnotu, zkrácení doby realizace zakázek.Rizikem je změna situace na trhu, kdy by zvýšení efektivity výroby bylo neúčelné.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit celkovou efektivitu výrobního systému, tedy jeho kapacitu a pružnost reakce na požadavky. Respektive provést inovaci výrobního systému (uspořádání pracovišť a pracovních postupů), aby bylo možné navýšit objem produkce. Dalším z cílů projektu je snížení nákladů na realizaci jednotlivých zakázek.

 

AVAPS, s.r.o.
U Obalovny 488,
250 67 Klecany, Česko

+420 777 911 780
info@avaps.cz
Zobrazit celou mapu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Working...