Buďte s námi ve spojení online

Úvod O nás Dotační tituly

Kreativní voucher - multimediální prezentace

Společnost AVAPS s.r.o. realizovala projekt Multimediální prezentace společnosti za podpory Středočeského kraje - Středočeského inovačního centra - kreativního voucheru. viz: odkaz na video

kreativní voucher logo


loga-EU-a-MPO-768x143up_logo_zakladni_rgb-300x225


OP PIK - Automatizace procesů AVAPS

Společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Automatizace procesů AVAPS“, reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_241/0018596. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.
Cílem projektu je realizovat procesní a technologické změny ve společnosti AVAPS s.r.o., které povedou ke zvýšení efektivity a následně i konkurenceschopnosti. V rámci projektu bude pořízen a implementován nový celofiremní informační systém propojující charakteristiky systémů ERP/MES/MIS. Kromě toho budou pořízeny a instalovány technologie rozvíjející funkčnost řídicího systému a vybrané výrobní technologie.

OP PIK - Potenciál

Společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Automatizace procesů AVAPS“, reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_241/0018596. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je realizovat procesní a technologické změny ve společnosti AVAPS s.r.o., které povedou ke zvýšení efektivity a následně i konkurenceschopnosti. V rámci projektu bude pořízen a implementován nový celofiremní informační systém propojující charakteristiky systémů ERP/MES/MIS. Kromě toho budou pořízeny a instalovány technologie rozvíjející funkčnost řídicího systému a vybrané výrobní technologie.

SEZNAM MAJETKU POŘÍZENÉHO Z PROJEKTU:

Stavba vývojového a zkušebního centra AVAPS vč.

 • Zkušební stěnová pec
 • Křížový laser vč. držáku na stěnu
 • Termokamera
 • IR teploměr
 • IP streamovací kamera
 • IP kamera pro záznam
 • Dig. fotoaparát pro záznam detailů zkoušek
 • Montážní elektrická plošina
 • Mostový jeřáb
 • Jeřábová traverza
 • Eurozávěs vyvažovací
 • Pila na ytong
 • "Montážní skříň pojízdná - 276 dílů
 • Montážní skříň pojízdná - 6 zásuvek"
 • "Kombo sada AKU nářadí
 • AKU mečová pila"
 • Šicí stroj - technické látky
 • Zasíťování prostor
 • Tiskárna 3D
 • PC/notebook - monitor

ZKOUŠKY NABÍZENÉ JINÝM SUBJEKTŮM:

 • Informativní zkoušky požární odolnosti ve stěnové zkušební peci.
  • Zkušební zařízení navrženo dle EN 1363-1 a EN 1363-2.
  • K dispozici 2 nezatěžovací zkušební rámy o světlém rozměru 5x3,5 m, vhodné pro zkoušení nenosných vertikálních stavebních prvků  zabudovaných do zkušebních rámů. Zejména se jedná o požárně odolné uzávěry (dveře, rolety, vrata,…), nenosné požárně dělící stěny (včetně prosklených sestav), těsnění prostupů a spár, uzávěry dopravníkových systémů, kouřové zábrany apod. Dále je možné zkušební zařízení využít pro jakékoli další zkoušky, které umožní zákazníkům získat data potřebná pro návrh a vývoj dílčích prvků stavebních výrobků (např. kabelů, kabelových žlabů, nosníkových systémů apod.).
  • Trvání zkoušky max. 260 min při maximální teplotě v peci až 1 180 °C.
  • Zkoušky lze provádět dle přednastavených křivek
   • Normová dle ČSN EN 1363-1:2013 ODST. 5.1.1
   • Křivka vnějšího požáru dle ČSN EN 1363-2:2000, odst. 5.2
   • Křivka pomalého zahřívání dle ČSN EN 1363-2:2000, odst. 6.2
   • Libovolné uživatelské křivky do tepoty 1 180 °C
  • Vyhodnocení zkoušených výrobků, měření dat a sledování průběhu zkoušek je možné pomocí následujících zařízení:
   • Až 120 termočlánků osazených na neexponované straně vzorku
   • Až 25 termočlánků osazených na exponované straně vzorku, případně uvnitř vzorků
   • 2 radiometry s rozsahem 0-50 kW/m2
   • Termokamera
   • Kamerový záznam
   • Sada měrek spár a držák bavlněného polštářku
   • 2 průhledy v zadní stěně zkušebního zařízení pro sledování exponovaného povrhu vzorku

OP PIK - InovAce

Společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Nové produkty ve výrobě AVAPS“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000361. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je realizovat změny ve výrobě, které umožní výrobu inovovaného textilního roletového požárního uzávěru FIBREROLL a celkově výrobu zefektivní. V rámci projektu budou pořízeny a instalovány nové technologie do výroby. Výsledkem projektu bude umožnění výroby inovovaného uzávěru, zvýšení konkurenceschopnosti, celkové zvýšení kvality výroby, snížení rizik z garancí produkce.


OP PIK APLIKACE

Vývoj prvního textilního roletového požárního uzávěru v kategorii EI

Naše společnost AVAPS s.r.o. realizuje projekt s názvem „Vývoj prvního textilního roletového požárního uzávěru
v kategorii EI
“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0000995, který byl zahájen v červenci 2015 a jeho realizace je plánována až do června 2018. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu
a obchodu.

 

Projekt je zaměřen na výrazné posílení konkurenceschopnosti společnosti na trhu, a to především prostřednictvím vyvinutí vlastního textilního roletového požárního uzávěru v kategorii EI (tj. bránící požáru), jehož parametry budou minimálně srovnatelné s produkty předních výrobců. Tím naše firma získá nový produkt s parametry, kterým doposud nedisponuje a může se stát jedním z mála výrobců, kteří jsou schopni dodávat textilní roletový požární uzávěr v kategorii EI, a to s atestem na všechny požadované parametry.


Zapojení do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

 

Program Zaměstnanost


Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby

Na základě žádosti o podporu ze dne 9. 8. 2016 v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Inovační vouchery a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento stanovený účel:

Trvání projektu 15. 8. 2016 – 30. 9. 2016
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Název projektu Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby
Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007317
Název programu podpory Inovační vouchery
Prioritní osa operačního programu PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Specifický cíl operačního programu SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“
Místo realizace projektu U Obalovny 488, 250 67 Klecany
Název příjemce AVAPS s.r.o.
Sídlo příjemce U Obalovny 488, 250 67 Klecany
25650939

Anotace projektu:

Obsahem projektu je inovace výroby, kdy bude prováděna optimalizace uspořádání pracovišť a inovace pracovních postupů. V projektu budou využity nástroje digitálního podniku a štíhlé výroby. Cílem je zvýšit efektivitu výroby, navýšit objem produkce a snížit náklady na realizaci zakázek. Předpokládá se zefektivnění pracovních postupů, redukce činností nepřidávající hodnotu, zkrácení doby realizace zakázek. Rizikem je změna situace na trhu, kdy by zvýšení efektivity výroby bylo neúčelné.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit celkovou efektivitu výrobního systému, tedy jeho kapacitu a pružnost reakce na požadavky. Respektive provést inovaci výrobního systému (uspořádání pracovišť a pracovních postupů), aby bylo možné navýšit objem produkce. Dalším z cílů projektu je snížení nákladů na realizaci jednotlivých zakázek.

 

AVAPS, s.r.o.
U Obalovny 488,
250 67 Klecany, Česko

+420 777 911 780
info@avaps.cz
Zobrazit celou mapu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Working...